دستگاههای توان بخشی

روزانه هزاران نفـر در سراسر دنيا جهت تشخيص، رفع و درمان مشکلات زناشویی خود به کلينيکهاي درماني و بيمارستانها مراجعه مي کنـند. بطـور قطع درمان اينگونه مسائل و جلوگيري از ايجــــاد آن اعتماد به نفس بيشتر و حل مشکلات روحي و رواني را بهمراه خواهد داشت.
در اين ميان حتي در کشورهاي پيشرفته نيز اکثر درمانهاي مرتبـط با ناتواني محدود به استفاده از داروها يا روشهاي پرخطـر جراحـــي مي باشد که متأسـفــانه در جوامع سنتـــي اين درمانها شامل داروهاي گياهـي و روشهــاي ناکارآمد مي باشد و اين راه حلها که غالبــا” توسط افراد غير متخصص توصيه مي شوند با خوشبيني فراوان تنها بر روي افراد معدودي جوابگو بوده و نارضايتي اکثريت را بهمراه داشته است. لذا فقدان يک مجموعه درماني تخصصي در اين ميان بويژه در کشـور ما بطور مشهــود نمايان است. از طرفـــي نیاز جامعه در رفع اين معضل؛ گروه مهندسي پزشکي روناس طب را بر آن داشت تا با بهره گيــري از نظــرات کادر مجرب درمـانــــي در زمينــــه Impotency و مهندسان پزشکي خود در جهت طراحي، ساخت وتوليد محصولات توانبخشي اقدام نمايد. از آنجا که اين محصولات روشهاي مبتني بر اصول نوين پزشکي جهت درمان پيش رو مي نهند لذا مي توان ادعا نمود اين تجهيزات کاملا کارامد و فاقد عوارض يا اثرهاي مخرب دارويي مي باشندکه با براورده کردن سختگيرانه ترين استانداردهاي پزشکي موفق به کسب تاييديه هاي مراجع بهداشتي و درماني شده اند.

 

 

تجهيزاتي که براي توان بخشي عرضه مي شود- دستگاه کشنده توانبخشی مردانه Extender Device


.موارد درمانی:
.1-افزایش سایز بدون جراحی
.2-رفع انحنا وانحراف بدون جراحی(بیماری پیرونی)
.3-معالجه پس ازعمل جراحی

 

– دستگاه مکش Vacuum Pump + (کمک به ايجاد نعوظ Erection)


.موارد درمانی:
.1-عدم نعوظErection
.2-درمان ناتوانی

 

-دستگاه تمرینات واژنی Golden Kegel(رفع بی اختیاری ادرار Incontinence)ویژه بانوان


.موارد درمانی:
.1-رفع بی اختیاری ادرار تنشی Stress Incontinence
.2-توانبخشی بانوان

 

 

بستن منو