نقش خواب در بهبود عملکرد جنسی

آیا در خلال خواب می توان توان جنسی از دست رفته افراد را بازگردانید؟
در این مقاله سعی شده تا با نگاهی کوتاه خصوصا” به مقوله خواب و مراحلی که در آن اتفاق می افتد .ارتباطی بین تغییرات فیزیکی همگام با خواب و اینکه آیا اصولا” میتوان کیفیت عملکرد جنسی افراد را در این زمان بهبود بخشید مطالعه شده است . در ابتدا لازم است یک تعریف کلی از خواب داشته باشیم و سپس به تشریع عملکرد قانون تعادل خواهیم پرداخت .
خواب نوعی رفتار است .این عبارت ممکن است اندکی شبهه انگیز باشد چرا که معمولا” خواب را با بی حرکتی وسکون یکسان
می دانیم .باید بدانیم که در خواب هم ، فعالیت هایی از فرد سر میزند ، اما صرفنظر از حرکات سریع چشم که با یکی از مراحل
خواب همراه است معمولا” خواب را به واسطه یک حرکت باز نمی شناسیم بلکه بیشتر تمایل داریم که از خواب به عنوان حالتی از
هوشیاری یاد کنیم تا نوعی رفتار . البته تغییردرهوشیاری انکار ناپذیر است، اما این موضوع نباید مانع از آن شود که تغییرات
رفتاری را مورد غفلت قرار دهیم. ( نیل ، آرکارلسون )
همانطور که می دانیم تناوب خواب وبیداری که در تمام مدت عمر ادامه دارد نمونه ای از ریتمهای شبانه روزی است که با ساعت
درونی مغز تنظیم می شود وعوامل درونی ومحیطی می توانند تاحدی در آن اثر بگذارند .جالب است بدانیم که حالات
مختلف هوشیاری توسط منحنی الکتریکی مغز در طول بیداری براساس 2الگوی اصلی آلفا وبتا که بترتیب در حالت استراحت وبر
انگیختگی فکر ثبت می شوند نشان داده شده اند فعالیت آلفا شامل امواج منظم با بسامد متوسط 12-8 هرتز است .این الگوی فعالیت
زمانی دیده می شود که مغز در حالت استراحت بسر میبرد، نه در برانگیختگی با تهیج ، می توان گفت که این امواج غالبا”در
شرایطی که چشم ها بسته هستند ،به وقوع می پیوندند.
الگوی امواج مغزی فعالیت بتا به هنگام بیداری ،متضمن امواج نا منظم وکم دامنه ای در حدود30-13هرتز است. این الگوهنگامی
بروز میکند که فرد در هوشیاری کامل نسبت به اطراف بسر می برد.
احساس خواب آلودگی یعنی مرحله 1- خواب ( در واقع مرحله انتقال از بیداری به خواب می باشد ) .
حدود 10 دقیقه بعد مرحله 2 خواب شروع می شود در حدود 15 دقیقه بعد ،وارد مرحله 3خواب می شویم که در واقع مرز مشخصی
بین مرحله 3ومرحله 4 وجود ندارد ومعمولا” به دلیل وجودامواج دلتااز این مرحله با عنوان non-REM یا Slow –wave sleep یا خواب با امواج آهسته یاد می کنند. . بنا به دلایلی مرحله 4خواب عمیقترین مرحله خواب است میشناسیم. و خواب
REM با هوشیاری ودقت همراه است که کاملا” متمایز از ویژگیهای مراحل قبلی است ومعمولا” از آن تحت عنوان خواب
REM (Repid Eye Movements) (حرکات سریع چشم) یاد می کنند .به این مرحله خواب متناقض نیز می گویند، چرا که در
خلال آن امواج EEG مربوط به بیداری دیده می شود بقیه خواب آزمودنی در هنگام شب ، بین دوره های خواب REM وموج آهسته
در نوسان است هر چرخه خواب نزدیک به 90 دقیقه به طول می انجامد که 20تا 30 دقیقه آن به خواب REM اختصاص دارد لذا در
طی 8 ساعت خواب ، چهاریا پنج بار خواب REM تکرار خواهد شد . چرخه های منظم 90 دقیقه خواب REM بیانگر آن است که
یک مکانیسم مغزی در پدیدآیی خواب REM وخواب با موج آهسته دخالت دارد. معمولا” پیش از خواب REM باید یک دوره خواب
با امواج آهسته طی شود علاوه بر این بنظر می رسد که پس از هر دوره خواب REM یک مرحله نافرمانی وجود دارد که در خلال
آن خواب REM نمی تواند مجددا” به وقوع بپیوندد. در حقیقت ، ظاهرا” ماهیت چرخشی خواب REM تحت کنترل نوعی (ساعت)
مغزی است که چرخه فعالیت روزانه را نیز کنترل می کند . مطالعات بعدی پی به وجود چرخه های 90دقیقه ای استراحت وفعالیت
بردند ،فعالیت هایی از جمله : خوردن ،نوشیدن ، سیگار کشیدن ،ضربان قلب ،مقدار مصرف اکسیژن ، انقباض های معدی ،تولید
ادرار ، ومبادرت ورزیدن به تکالیفی که نیاز به توانایی تمرکز وتوجه دارند . این پدیده را چرخه استراحت به فعالیت پایه نیز می گویند .
REM چندین ویژگی مهم دارد:
1-معمولا” همراه با رویا دیدن فعال ونیز حرکات بدنی فعال می باشد.
2-بیدار کردن شخص با محرک ها ی حسی بسیار دشوارتراز بیدارکردن وی از خواب با امواج آهسته است ،با وجود این افراد
معمولا” به طور خود بخود هنگام صبح در حین یک دوره خواب REM از خواب بیدار می شوندکه این وضعیت غالبا” با نعوظ
همراه است .
3- توان عضلانی سراسر بدن فوق ا لعاده کاهش می یابد که نشان دهنده مهار پر قدرت از جانب نواحی کنترل عضلانی نخاع
می باشد.
4-ضربان قلب وتنفس معمولا” نامنظم می شوند که این ویژگی حالت رویا دیدن است .
5-علیرغم مهار بیش از حد عضلات محیطی، حرکات عضلانی نا منظمی انجام می شوند وحرکات سریع چشم ها نیز در این
مرحله رخ می دهد . همینطور آلت تناسلی در مردان سفت گردید وبرترشحات واژینال در زنان افزوده می گردد
6-مغز در خواب REM فوق العاده فعال است ومتابولیسم کل مغز ممکن است تا 20درصد افزایش پیدا کند الکترو انسفالوگرام،
الگویی از امواج مغزی مشابه حالات بیداری رانشان می دهد. این نوع خواب ،خواب متننا فض نیز نامیده می شود ، چراکه این
مسئله که شخص می تواند با وجود فعالیت قابل توجه در مغز همچنان در خواب باشد یک تناقض است.(گایتون /هال ) همچنین در
خلال REM بدن از کار می افتد ; نرون های حرکتی جمجمه ا ی ونخاعی بشدت باز داری می شوند ( به استثنای نرون هایی که
حرکات تنفسی وچشم را کنترل می کنند ) در عین حال مغز بسیار فعال است بر سرعت جریان خون ومقدار مصرف اکسیژن مغزی
افزوده می شود وآلت تناسلی مرد اندکی بزرگ می شود واین مطلب اخیر همان نکته ایست که اهمیت مطرح نمودن خواب وریتم
های درونی بدن را مورد توجه قرار داده است چرا که دانستن اینکه کی وچگونه میتوان نعوظ را در مردان واز طریق طبیعی
ایجادویا حفظ نمود می تواند در بعضی مواقع جنبه های کارکردی مهم در رابطه با افرادی که دچار کاهش عملکرد نعوظی هستند
داشته باشد برای بهتر دانستن این مطلب شاید بهتر باشد قانون تعاددل رابهتر بشناسیم

قانون تعادل:
دستگاه عصبی بدن ، همیشه بین اندازه معینی از نسبت دو ماده شیمیایی ((آدرنالین )) و(( استیل کولین )) عمل می کنند این مواد
شیمیایی به انتقال اطلاعات بین سلول ها کمک می کنند وبه ((انتقال دهنده اعصاب )) معروف هستند .
در یک واکنش حسی ناراحتی که دستگاه عصبی خودکارمسلط است ، مقدار آدرنالین بیشتری نسبت به استیل کولین آزاد می شود وبا
لعکس ،در واکنش عصبی مربوط به رخوت ، دستگاه عصبی پاراسمپاتیک مسلط است .بنابر این : استیل کولین بیشتری از آدرنالین
ترشح می شود.
این وضعیت دو حالت دارد، یا بالاست یا پایین.
دستگاه عصبی پاراسمپاتیک ، عصب وتحریکات هورمونی را برای عمل نعوظ همراهی میکند. دستگاه عصبی خودکار، عصب
وتحریکات هورمنی مناسب برای خروج منی ،در اثر انزال را ، به پیش می برد .درست بعد از انزال ، نعوظ به سرعت به دلیل
نفوذ عصب سمپاتیک از بین می رود.
مسئله ای که باید یدانیم این است که هر دو سیستم در آن واحد نمی توانند فعال باشند .در حقیقت اگر دستگاه عصبی خودکار ،طولانی
تر از آنچه که باید، تحت فعالیت باشد ، نمی توان نعوظ خوبی داشت . چون اعصاب وهورمونها در جهت مخالف هم عمل می کنند
واین به معنای عدم نعوظ است .در مورد اکثر مردان دستگاه عصبی پاراسمپاتیک ، در غروب فعال است ودر نتیجه ،باعث خواب
آلودگی ونعوظ می شود ضمنا”در طول شب هم ممکن است بادیدن رویا نعوظ اتفاق بیافتد. خواب تحت کنترل شدید
عصب پاراسمپاتیک است وهمین علت نعوظ های معمولا”طولانی مقاوم راروشن می کند. می توان گفت دلیل وجود این نعوظ های
شبانه ،تامین خون (ودر نتیجه اکسیژن ) به سلولهایی است که درحقیقت عمل نعوظ را انجام می دهند .به دلیل عمل تحریکات دستگاه
عصبی خودکاردر طول روز که این منجر به نبود نعوظ در زمان بیداری می شود، ممکن است در اثر نرسیدن اکسیژن ،سلولها
صدمه ببینند.به عبارت دیگرجریان خون در شب به دلیل نعوظ شبانه می تواند اثر نرسیدن اکسیژن در طول روز را خنثی کند
وکارکردن سیستم نعوظ وسلامت آن را تامین کند .
(آرامش بیشتر باعث نعوظ بهتر ودرنتیجه رابطه جنسی بهتر می شود وخود رابطه جنسی ، به دست آوردن آرامش ذهنی است )
در طی روز سیستم عصبی سمپاتیک ( خودکار ) حکمفرما است ودر نتیجه خبری از نعوظ نیست ودر نتیجه تولید زیاد آدرنالین ،در
اثر ناراحتی وفشار بسیار ،می توان باعث تظاهر زیاده از حدعملکرد عصبی خودکار شده که نتیجه آن عدم نعوظ است.
بعضی اوقات واکنش فرد نسبت به اندازه ناراحتی وتظاحرات حاد هورمون آدرنالین ، سایر مشکلات مانند ضربان قلب ویا سوءهاضمه
می توان اتفاق بیفتد.
خیلی از مردان ،بلافاصله بعد از مقاربت جنسی ،احساس آرامش وحالت تمرکز فکر می کنند ، بنا بر این هر دو شرایط جاری
می گردد،آرامش بیشتر باعث نعوظ بهتر می شود ورابطه جنسی بهتر ، نتیجه آرامش فکری بیشتر است.میتوان چنین گفت که واکنش
بدن در مقابل فشار بیشتر از حد نیاز ویا ادامه آن به مدت طولانی می تواند به مشکل عدم نعوظ منجر شود .
به طول انجامیدن تحریکات دستگاه عصبی خودکار، به مدت طولانی ،منجر به افزایش آدرنالین ودر نتیجه به انقباض عروق ( بسته
شدن شریان ها وفشار خون بالا) واین موضوع باعث نرسیدن خون کافی به آلت مرد ودر نتیجه به عدم نعوظ ختم می شود . باید
بدانیم که دستگاه عصبی سمپاتیک ، برای پیش بردن عمل انزال است ونه عمل نعوظ .درگیری هر چه بیشتر دستگاه عصبی
پاراسمپاتیک ، باعث افزایش استیل کولین واین افزایش باعث اتساع عروق (باز شدن شریان ها وکم شدن فشار خون ) می شود که بازتاب
آن ، جریان بیشتر خون به آلت مرد است.
این روزها برای مردان چه کاری می توان کرد ؟ تا 15 سال پیش اگر مردی دچار عدم نعوظ می شد به او می گفتند که مشکل روانی
دارد.
امروزه،توانایی یک مرد برای داشتن نعوظ به یک ((مشکل لوله کشی )) ساده تقلیل پیدا کرده است حقیقت اینجاست که اعمال جنسی
مردان ، مثل شب یا روز ، آنقدر روشن نیستند در اکثرموارد ،مشکلاتی که باعث بیماری های عروقی مثل دیابت یا فشار خون بالا
می شوند ،نیاز به درمان های خاص وابزارمخصوص دارند. تزریق در آلت تناسلی ،وایگرا وپمپ خلاء در بالای لیست روشهای
توانا کننده نمونه امروزی هستند .درهر حال ، باتمام این درمانهای موثر موجود ،اثر داروهای دلخوش کن (بدون عارضه بعدی)
هنوز35% موفقیت آمیزند.
در آخربا گفتن اینکه مردان هم باید مانند زنان به احساساتشان نزدیک شوند ویاد بگیرند چگونه از نزدیک شدن ودر آغوش گرفتن
لذت ببرند متاسفانه می بینیم که تمام مراحل نعوظ تضعیف می شود واگر این به اندازه کافی بد نیست منتظر باشید وقتی سرطان
پروستات روی زشتش رانشان دهد اوضاع از این هم بدتر خواهد شد.می خواهید بدانید؟ مردها از لحاظ جسمانی طوری طراحی شده
اند که می توانند به نحوی تا دوران پیری بدون کاهش قدرت جسمانی ،عقلانی وتوانایی جنسی دوام بیاورند.

پژوهشگر و درمانگر مسائل جنسی:علی مظفرزاد

بستن منو