چگونه ازشر موهاي زايدخلاص شويم ؟

ابتدابايستي موهاي زايدراتعريف كنيم :
موهاي زايدبه موهاي بارويش طبيعي ياغيرطبيعي درمناطق عموما طبيعي وگاهاغيرمعمول اطلاق ميشود كه فرد از وجود انها درعذاب است واقدام به حذف انها ميكند.

به عنوان مثال رویش مودربانوان درمناطقی همچون صورت ، شکم ، قفسه سینه ، پشت غیرطبیعی ولی درآقایان نقاط معمول رشدمومیباشد همچنین رویش موهای کرکی دربرخی بانوان درطرفین صورت بارنگدانه ی کم ( کمرنگ وبور ) عموماطبیعی بوده ولی همین موهادرصورت پررنگ و ضخیم شدن ورشد اطراف دهان وچانه غیرعادی محسوب میشوند و فردرا واداربه مراجعه به پزشك براي ارزيابي وحذف آنها مينمايد.

اين قبيل موهايابه جهت بهداشتي يابه جهت زيبايي نيازبه ازبين رفتن دارند . ازطرفي دربرخي رشته هاي ورزشي حذف موهای معمول کمک به حفظ نظافت فردی بالاتر و نیز اعتلای اعتماد به نفس بالاتري براي شخص میگردد.

درهرصورت قبل ازاقدام به حذف آنها ارزيابي پزشكي الزامي است زیرابرخی ازانواع موهای زاید بواسطه بی نظمی واختلال هورمونی وغدددرون ریزبوده ویا اینکه این مسئله منجربه مقاوم ترشدن موهابصورت ثانویه میگردند .

درهر صورت طبق تشخيص پزشك متخصص بایستی ابتدا آزمايشات وارزيابي هاي لازم صورت بگيرد وسپس راه حلهاي مختلف حذف موهاي زايدازجمله ليزر پيشنهاد شود زيراهمانطور که بیان گردید دربسياري از مواردبيماري داخلي مشخصي به اين مسئله دامن زده ياآنراتشديد ميكندكه كنترل آن باعث بهبود سريعترواثربخشي بالاترسايرروشهاازجمله ليزرميگردند .

روشهاي حذف موهاي زايدازتكنيكهاي قديمي وكاملا آشنايي همانند موم انداختن ؛ اپيلاسيون ، كرمهاي موبر؛ الكتروليز و… شروع شده وبه ليزركه جديدترين وموثرترين روش ميباشدختم ميگردد . ليزرهاي موجود شامل چهارگروه ابزارمبتنی برنورولیزر بوده و برحسب نام تکنیک شامل IPL , Alexandrite , Diode , Nd : Yag هستند كه تكنولوژي متفاوت اين ليزرها داراي هدف يكساني است وان هدف قراردادن رنگدانه موجوددرپوست به نام ملانين است .

ازآنجايي كه اين رنگدانه بيشترين تجمع رادرفوليكول ( ريشه ) مو دارد قابل پيش بيني است كه با اصابت ليزربه اين بافت هدف و تبديل شدن انرژي ليزربه حرارت ريشه مومتلاشي شده و همچنین عروق تغذیه کننده فولیکول موتخریب شده و موهابصورت تقریبا دايمي حذف خواهند شد . البته اين چهاردسته ليزردرمقام قياس باهم نقاط قوت وضعف خاص خودرادارندكه انتخاب نوع ليزروتكنيك انجام بانظرپزشك متخصص ودرنظرگرفتن شرایط پوستی بیمار انجام ميشود .

طبيعي است كه باانتقال انرژي ليزربه پوست ورسيدن ان به ريشه موسايربخشهاي پوست نيزاين انرژي را به درصدهاي مختلف جذب نموده واحتمال ايجادبرخي عوارض جانبي همچون سوختگي ؛ قرمزي ؛ سوزش ؛ ايجادلك و… وجود داردكه درصورت انتخاب روش وتكنيك صحيح توسط پزشك اين عوارض به حداقل رسيده وعموما موقتي هستند .

درحال حاضرمناسب ترین و قطعی ترین روش حذف موهای زاید روشهای مبتنی برلیزر میباشد که درصداثربخشی بسیاربالا ( حدودا 90 درصد ) ومدت زمان ماندگاری طولانی ( حدودا 5 – 3 سال ) دارند . يادآورميشوم كه اكثركرمهايي كه به عنوان راه حل دايمي حذف موهاي زايد آگهي ميشوندصرفاجنبه تبليغاتي داشته و اينگونه كرمهادرصورت داشتن پايه علمي و تكنولوژي توليدمناسب دردرازمدت تاحدودي قطرموهاراكاهش ميدهند ولي توانايي حذف موقت یا دايمي موها را نداشته وتنهاروش دايمي موجودليزر ميباشد .

شرکت روناس طب تولید کننده و ارائه دهنده انواع دستگاه های معرفی شده در این مقاله نیز میباشد.شرکت روناس طب تولید کننده و ارائه دهنده انواع دستگاه های معرفی شده در این مقاله نیز میباشد.
جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت محصولات سرمایه ایی این شرکت به آدرسwww.Ronasteb.com مراجعه فرمایید.

نويسنده : دكترحبيبي

بستن منو