رهبران مذهبي و سياسي بایستی در زمينه بهداشت جنسي پیشگام شوند

به گزارش لايوساينس عليرغم اينکه مدت‌هاست جامعه پزشکي اصول راهنمايي را براي بهداشت جنسي،‌ بعنوان مثال به تشويق کاربرد کاندوم براي پيشگيري از امراض مقاربتي و استفاده از وسائل پيشگيري…

ادامه مطلب

(تی بی) چيست؟

توبـرکولـز يا سل و يا مخفف آن TB بيـماری عفـوني است، که تـوسط بـاکتـري (ميكـروب) منتـقل شـده و معمولاً ريه ها را مبتلا مي نمايد. (در هـر ثـانيـه يک نفر…

ادامه مطلب
بستن منو