(تی بی) چيست؟

توبـرکولـز يا سل و يا مخفف آن TB بيـماری عفـوني است، که تـوسط بـاکتـري (ميكـروب) منتـقل شـده و معمولاً ريه ها را مبتلا مي نمايد. (در هـر ثـانيـه يک نفر…

ادامه مطلب
بستن منو